oosthuizen family history,oosthuizen ancestory,oosthuizen family tree,johanna martens,Johannes Oosthuyzen,oosthuizen descendants
 
  Family Background
AfrikaansHome PageFamily HistoryE-mail us
Img1.jpg

Thanks again to Corrie Oosthuizen for this background.  There is a copyright-notice, but I can't make it out on this scan.  I assume the acknowledgement must go to "The Historical Research Center", but I can't find out anything about them.  If I do, I'll put some information here on how you can order a copy.  If someone knows, please let me know.

The text is not very readable on this scan, so here it is.  It is in the original Afrikaans - a loose translation follows below, and any comments / corrections on my translation are welcome:

"Oosthuizen
Die Nederlandse familienaam Oosthuizen is van 'n herkomsnaam afgelei, wat beteken dat die naam dui aan waar die oorspronklike draer gewoon het.  So 'n agternaam kan op die naam van die houer se tuisdorp of ligging van sy woning gegrond word.  'n Herkomsnaam kan ook van 'n uythangboord, wat gedien het om 'n huis of gebou te identifiseer, oorgeneem word.  In hierdie geval kan dit gesÍ word  dat die eerste draer van diť agternaam van die dorp Oosthuizen in Noord-Holland afkomstig was.  Die dorp is vandag deel van die gemeente Oosthuizen-en-Hobrede en lig suidwes van Hoorn en noordwes van Edam in die gebied wat as die Zeevang bekend is.  Oosthuizen is gemeld onder die naam "Litkosthuizer-Koogen" in 'n brief wat in 1388 geskryf is en verskyn op 'n ou kaart met die naam "Luttik-Oosthuizen".  Die meerderheid van die inwoners was met die kaas-bedryf betrokke.  In die gebied wat vandag die nasies van Nederland en BelgiŽ is het die gebruik van erfbare agtername in die dertiende eeu begin, eerstens by die grote stede van Vlaandere en Brabant, soos Gent, Brugge en Antwerpen.  Tot en met die sestiende eeu was familiename algemeen voorkomend te Amsterdam, maar in die tyd van Napoleon was die gewoonte nog nie die reŽl in diť eensame plattelandse streke nie.

Aldus die deskundige Cor Pama stam die Suid-Afrikaanse families wat die name Oosthuizen, Oosthuyzen en Oosthuisen dra van ene Johannes Oosthuyzen (of Oosthuysen) af.  Aanvanklik woonagtig by Weert in Nederland, Oosthuyzen het in die Kaap aangekom voor 1691, toe hy burger in Drakenstein geword het.  Hy en sy vrou Johanna Martens, wat van Grijpskerk, Groningen afkomstig was, het sewe kinders gehad.

Wapen: In drie goue rose, geplaas 2 en 1, op 'n skildhoof van goud 'n groen klawerblaar.
Vertaling: Rose verteenwoordig Skoonheid, Vreugde, Bevalligheid en Hoop.  'n Klawerblaar beteken Volopte.
Helmteken: Die Klawerblaar
Verwysing: Groot Afrikaanse Familienaamboek
Oorsprong: Nederland"

Translation:

Oosthuizen

The Dutch family name Oosthuizen is an origin-name, which means that it indicates the place from which the original carrier originated.  It could show the hometown or region of the carrier.  In this case, the first Oosthuizen probably came from the town Oosthuizen in North-Holland.  Today the town is part of the region Oosthuizen-en-Hobrede and is southwest of Hoorn and northwest of Edam, in the region known as the Zeevang.  Oosthuizen was mentioned in a letter in 1388 under the name "Litkoshuizer-Koogen" and on an old map with the name "Luttik-Oosthuizen".  The majority of the townsfolk were involved in the cheese-industry.  In the regions that today is covered by the Netherlands and Belgium, the use of family names started in the thirteenth century.  It first started in the larger cities of Flandre and Brabant, like Gent, Brugge and Antwerpen.  Until the sixteenth century, family names were common in Amsterdam, but in the time of Napoleon, not in the rural areas.

According to the expert Cor Pama, the South African families Oosthuizen, Oosthuyzen and Oosthuisen all descend from Johannes Oosthuyzen (or Oosthuysen).  He originally lived near Weert in the Netherlands, but arrived in the Cape some time before 1691, when he became a citizen in Drakenstein.  He and his wife Johanna Martens, from Grijpskerk in Groningen, had seven children.

Badge: In three gold roses, placed 2 and 1, on a shield of gold, a green clover leaf.
Translation: Roses mean Beauty, Happiness, Progress and Hope.  A clover leaf means Prosperity.
Helmet Sign: Clover leaf
Reference: "Groot Afrikaanse Familienaamboek"
Origin: Netherlands

 

Afrikaans | Home Page History E-mail us Starfield Technologies, Inc.